Zarządzenie nr OR-I.120.1.147.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Opola, imiennego wskazania pierwszego i kolejnych zastępców Prezydenta Miasta Opola oraz ustalenia podziału nadzoru nad wydziałami Urzędu Miasta Opola oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-09-14
Wejście w życie: 2017-09-14
Właściciel: Grzegorz Marcjasz, Sekretarz Miasta
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści