Zarządzenie nr OR-I.0050.597.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-09-13
Wejście w życie: 2017-09-13
Właściciel: Dorota Piechowicz-Witoń, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści