Zarządzenie nr OR-I.0050.596.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów Fizyka, Chemia, Biologia – Nauka o człowieku w 15 Placówkach Oświaty.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-09-11
Wejście w życie: 2017-09-11
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści