Zarządzenie nr OR-I.0050.590.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Remont – częściowa wymiana kanalizacji w ul. Kępskiej w Opolu – etap I.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-09-06
Wejście w życie: 2017-09-06
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści