Zarządzenie nr OR-I.0050.581.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 września 2017 r. w sprawie umorzenia należności figurującej na kartotece finansowej lokalu pracowni w Opolu przy ul. „dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm)”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-09-01
Wejście w życie: 2017-09-01
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści