Uchwała nr XLVII/939/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-08-31
Data ogłoszenia: 2017-09-09
Wejście w życie: 2017-09-24
Z mocą obowiązującą od: 2017-09-24
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 2241

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści