Uchwała nr XLVII/937/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniżek w opłatach za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Opole uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-08-31
Data ogłoszenia: 2017-09-09
Wejście w życie: 2017-09-24
Z mocą obowiązującą od: 2017-09-24
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 2239

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści