Uchwała nr XLVII/934/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-08-31
Data ogłoszenia: 2017-09-09
Wejście w życie: 2017-09-24
Z mocą obowiązującą od: 2017-09-24
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 2237

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści