Uchwała nr XLVII/918/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-08-31
Data ogłoszenia: 2017-09-09
Wejście w życie: 2018-01-01
Z mocą obowiązującą od: 2018-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 2232

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści