Zarządzenie nr OR-I.0050.557.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu realizacji zadania budżetowego pn. ”Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-08-17
Wejście w życie: 2017-08-17
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści