Zarządzenie nr OR-I.0050.518.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania przez miejskie jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola projektów planów finansowo-rzeczowych wraz z objaśnieniami do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-08-01
Wejście w życie: 2017-08-01
Właściciel: Marcin Baraniewicz, Wydział Budżetu
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści