Zarządzenie nr OR-I.120.1.127.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie procedury zawierania i rozliczania umów zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi w Urzędzie Miasta Opola oraz rozliczania wypłat należności osób obcych sporządzanych w Wydziale Budżetu, w Referacie Płac.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-08-02
Wejście w życie: 2017-08-02
Właściciel: Marcin Baraniewicz, Wydział Budżetu
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści