Zarządzenie nr OR-I.0050.510.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2017/2018”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-25
Wejście w życie: 2017-07-25
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści