Zarządzenie nr OR-I.0050.516.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-27
Wejście w życie: 2017-07-27
Właściciel: Irena Koszyk, Wydział Oświaty
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści