Zarządzenie nr OR-I.0050.506.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym na 2017 rok do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-25
Wejście w życie: 2017-07-25
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści