Zarządzenie nr OR – I.0050.499.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Chmiel-Bryzik nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-24
Wejście w życie: 2017-07-24
Właściciel: Beata Kowal, Wydział Oświaty
Redaktor: Magdalena Guła, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści