Zarządzenie nr OR-I.0050.437.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opolu, Pl. Teatralny 3.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-18
Wejście w życie: 2017-07-18
Właściciel: Beata Kowal, Wydział Oświaty
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści