Zarządzenie nr OR-I.0050.421.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Zakupu, dostawy, wniesienia do pracowni oraz uruchomienia nowoczesnych sprzętów oraz zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych dla Publicznego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu na rzecz doposażenia szkolnych pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów Technik Informatyk i Technik Weterynarii w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-17
Wejście w życie: 2017-07-17
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści