Zarządzenie nr OR-I.0050.406.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2017 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-10
Wejście w życie: 2017-07-10
Właściciel: Marcin Baraniewicz, Wydział Budżetu
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści