Zarządzenie nr OR-I.0050.418.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Opolu w rejonie ul. Lwowskiej obejmujących działki ozn. numerami: 1069/11 i 1070/12 z km 17 o pow. 0,0635ha, obręb Gosławice; 1069/12 i 1070/13 z km 17 o pow. 0,0649ha, obręb Gosławice; 1069/13 i 1070/15 z km 17 o pow. 0,0650ha, obręb Gosławice; 1069/14 i 1070/17 z km 17 o pow. 0,0649ha, obręb Gosławice; 1069/15 i 1070/19 z km 17 o pow. 0,0650ha, obręb Gosławice; 1069/16 i 1070/21 z km 17 o pow. 0,0649ha obręb Gosławice; 1069/17 i 1070/23 z km 17 o pow. 0,1050ha, obręb Gosławice).

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-17
Wejście w życie: 2017-07-17
Właściciel: Agnieszka Zalewska-Orzechowska Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści