Zarządzenie nr OR-I.0050.410.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego – lokalu użytkowego położonego w Opolu przy ul. Katowickiej 28/A.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-13
Wejście w życie: 2017-07-13
Właściciel: Joanna Malinowska-Drzazga, Wydział Lokalowy
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści