Uchwała nr XLVI/895/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Kolonia Gosławicka oraz nadania jej Statutu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-06
Data ogłoszenia: 2017-07-19
Wejście w życie: 2017-08-03
Z mocą obowiązującą od: 2017-08-03
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 2022

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści