Uchwała nr XLVI/869/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-06
Data ogłoszenia: 2017-07-17
Wejście w życie: 2017-08-01
Z mocą obowiązującą od: 2017-08-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 1992

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści