Uchwała nr XLVI/863/17 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przekazania w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej przez Gminę Opole na rzecz Miasta Opola na prawach powiatu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-06
Wejście w życie: 2017-07-06
Z mocą obowiązującą od: 2017-07-06
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści