Zarządzenie nr OR-I.0050.398.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-05
Wejście w życie: 2017-07-05
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści