Zarządzenie nr OR-I.0050.385.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego – lokalu użytkowego położonego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-03
Wejście w życie: 2017-07-03
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści