Zarządzenie nr OR-I.0050.392.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa parku edukacyjno-sensorycznego i placu zabaw dla dzieci w ramach zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-07-04
Wejście w życie: 2017-07-04
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści