Uchwała nr XLIV/846/17 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Opola absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-06-29
Wejście w życie: 2017-06-29
Z mocą obowiązującą od: 2017-06-29
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści