Zarządzenie nr OR-I.120.1.113.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-06-30
Wejście w życie: 2017-06-30
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści