Zarządzenie nr OR-I.120.1.111.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur przy realizacji projektu „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-06-29
Wejście w życie: 2017-06-29
Właściciel: Małgorzata Stelnicka, Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści