Zarządzenie nr OR-I.0050.365.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Opracowania dokumentacji technicznej w celu realizacji zadania budżetowego pn. ”Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-06-23
Wejście w życie: 2017-06-23
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści