Zarządzenie nr OR-I.0050.358.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-06-21
Wejście w życie: 2017-06-21
Właściciel: Dorota Piechowicz-Witoń, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści