Zarządzenie nr OR-I.120.1.102.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Opola do pobierania zaliczek stałych.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-06-22
Wejście w życie: 2017-07-01
Z mocą obowiązującą od: 2017-07-01
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści