Zarządzenie nr OR-I.0050.354.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków dotyczących wykorzystania środków finansowych na zadania inwestycyjne zgłaszane przez mieszkańców terenów przyłączonych do miasta Opola od 1 stycznia 2017 r., które będą wykonywane w 2017 r.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-06-19
Wejście w życie: 2017-06-19
Właściciel: Dorota Piechowicz-Witoń, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści