Zarządzenie nr OR-I.0050.353.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczepanowice I” w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-06-14
Wejście w życie: 2017-06-14
Właściciel: Aneta Werner-Wilk, Biuro Urbanistyczne
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści