Zarządzenie nr OR-I.0050.334.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 czerwca 2017 r. dot. wniosku w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2017 r. wraz z odsetkami z w/w tytułu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-06-06
Wejście w życie: 2017-06-06
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści