Zarządzenie nr OR-I.0050.337.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa parku edukacyjno-sensorycznego i placu zabaw dla dzieci w ramach zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-06-08
Wejście w życie: 2017-06-08
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści