Zarządzenie nr OR-I.0050.338.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego dla szkół.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-06-08
Wejście w życie: 2017-06-08
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści