Zarządzenie nr OR-I.0050.312.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty: 1) na wsparcie lub powierzenie w 2017 roku realizacji zadań publicznych z zakresu: wsparcia działalności organizacji pozarządowych oraz rozwoju mniejszości narodowych; 2) na powierzenie w 2017 i 2018 roku realizacji zadań publicznych z zakresu: promocji i organizacji wolontariatu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-06-02
Wejście w życie: 2017-06-02
Właściciel: Dorota Piechowicz-Witoń, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści