Zarządzenie nr OR-I.0050.313.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-06-02
Wejście w życie: 2017-06-02
Właściciel: Dorota Piechowicz-Witoń, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści