Zarządzenie nr OR-I.0050.302.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu Opolskiego Orła.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-30
Wejście w życie: 2017-05-30
Właściciel: Irena Koszyk, Wydział Oświaty
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści