UCHWAŁA NR LVI/843/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Miasta Opola do stanu faktycznego.

Na podstawie art. 12 § 2 i § 11-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z utworzeniem nowych ulic dostosowuje się opis granic obwodów głosowania Miasta Opola ustalonych uchwałą Nr XXXVII/579/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 r. poz. 572), polegający na:

1) dopisaniu do obwodu głosowania nr 28 ulic: Porannej Rosy, Ronda Jerzego Szczakiela;

2) dopisaniu do obwodu głosowania nr 30 ulicy Berylowej;

3) dopisaniu do obwodu głosowania nr 47 ulicy Pasażu Grygolunasa i Święcickiego;

4) dopisaniu do obwodu głosowania nr 49 ulic: Skwer Heleny Lehr, Rondo Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu.

§ 2. Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania dla Miasta Opola, ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i zostanie podana do wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola oraz na stronie internetowej Miasta Opola.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik do uchwały nr LVI/843/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ STAŁYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA DLA MIASTA OPOLA, ICH NUMERY I GRANICE ORAZ SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

NUMER OBWODU GŁOSOWANIA

GRANICE OBWODU


SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1

Miasto OPOLE - ulice:  Bierkowicka, Stanisława Bronicza, Dyngusowa, Dziewanny, Etnografów, Profesora Stefana Golachowskiego, Lajkonika, Marty, Osiedle Sady, Pisankowa, Sobótki, Urodzaju, Wielkanocna, Wrocławska numery parzyste od 172 do końca i numery nieparzyste od 197 do końca, Żerkowicka

Remiza OSP
ul. Wrocławska 190

2

Miasto OPOLE - ulice:  Ceglana, Cmentarna, Kazimierza Deyny, Kazimierza Górskiego, Marka Grechuty, Anny Jantar, Władysława Komara, Rondo płk. Ryszarda Kuklińskiego, Jerzego Kukuczki, Franciszka Kurpierza, Nizinna, Agnieszki Osieckiej, Partyzancka, Powstańców Warszawskich, Północna, Rondo gen. Tadeusza Rozwadowskiego, Wandy Rutkiewicz, Spokojna, Wrocławska numery parzyste od 64 do 170 i numery nieparzyste od 95 do 195, Wspólna, Jana Wyglendy, Zbożowa

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Cmentarna 7

3

Miasto OPOLE - ulice:  Profesora Stefana Banacha, Zbyszka Bednorza, Cicha, Daleka, Dobra, Księdza Bolesława Domańskiego numery nieparzyste od 1 do 77 i numery parzyste od 2 do 80, Jasna, Profesora Józefa Kokota, Profesora Stanisława Kolbuszewskiego, Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, Profesora Leszka Kuberskiego, Profesora Stanisława Kulczyńskiego, Kurpiowska, Ludowa, Marzanny, Stefanii Mazurek, Miła, Profesora Kazimierza Piwarskiego, Profesora Antoniego Plamitzera, Przylesie, Profesora Eugeniusza Romera, Słowiańska, 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, Profesora Witolda Taszyckiego, Profesora Władysława Tatarkiewicza, Zamiejska

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Cmentarna 7

4

Miasto OPOLE - ulica:  Szymona Koszyka numery nieparzyste od 1 do końca

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Szymona Koszyka 21
(wejście od strony sali gimnastycznej)

5

Miasto OPOLE - ulica:  Szymona Koszyka numery parzyste od 2 do końca

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Szymona Koszyka 21
(wejście główne)

6

Miasto OPOLE - ulice:  Jana Chełmońskiego, Daniela Chodowieckiego, Fryderyka Chopina, Artura Grottgera, Józefa Hallera numery parzyste, Kanałowa, Juliusza Kossaka, Krapkowicka numery parzyste od 2 do 10, Kuśnierska, Stanisława Moniuszki, Niemodlińska numery parzyste od 8 do 60 i 60a oraz numery nieparzyste od 9 do 57, Feliksa Nowowiejskiego, Grzegorza Piramowicza, Plac Ludomira Różyckiego, Stefana Stoińskiego, Jana Styki, Karola Szymanowskiego, Leona Wyczółkowskiego

Zespół  Szkół Budowlanych
ul. Niemodlińska 40

7

Miasto OPOLE - ulice:  Księdza Norberta Bonczyka, Józefa Lompy, Nysy Łużyckiej numery parzyste od 8 do 10, Księdza Piotra Ściegiennego, Wrocławska numery nieparzyste od 1 do 93 i numery parzyste od 6 do 62, Zamknięta

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Księdza Norberta Bonczyka 13

8

Miasto OPOLE - ulice:  Łąkowa, Plac Józefa Piłsudskiego, Stanisława Spychalskiego numery nieparzyste od 1 do 13, 13A i 15A, Wrocławska numery od 2 do 2C

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Księdza Norberta Bonczyka 13

9

Miasto OPOLE - ulice:  Plac Jana Kazimierza, Licealna, Lubiniecka, Piotra Niedurnego, Niemodlińska numery nieparzyste od 1 do 7 i numery parzyste od 2 do 6, Stefana Okrzei, Stanisława Spychalskiego numery parzyste od 2 do końca i numery nieparzyste od 15 do końca, Wandy

Publiczne Liceum           Ogólnokształcące Nr I
ul. Licealna 3

10

Miasto OPOLE - ulice:  Księdza Stefana Baldego, Kardynała Bolesława Kominka, Katedralna numery parzyste, Plac Katedralny, Kolegiacka, Marii Konopnickiej, Plac Konstytucji 3 Maja, Książąt Opolskich numery nieparzyste od 19 do końca i numery parzyste od 32 do końca, Jana Łangowskiego numery nieparzyste, Nadbrzeżna, Nysy Łużyckiej numery nieparzyste od 1 do 7 i numery parzyste od 12 do 30, Haliny Poświatowskiej, Rybacka, Sądowa

Zespół Szkół Specjalnych
ul. Książąt Opolskich 21

11

Miasto OPOLE - ulice:  Czarnowąska, Domowa, Gawędy, Gminna, Gościnna, Grodzka, Kaletnicza, Krzanowicka, Mikołaja, Osadnicza, Przyjazna, Jana Sobieskiego, Sołtysów, Śluza - Wróblin, Usługowa, Wiankowa, Wróblińska

Oddział Przedszkola Publicznego Nr 8
ul. Gminna 1

12

Miasto OPOLE - ulice:  Świętej Anny, Bałtycka, Budowlanych, Bytomska, Chorzowska, Józefa Cygana, Działkowa, Teodora Glenska, Gliwicka, Bartosza Głowackiego, Harcerska, Kępska, Księdza Czesława Klimasa, Kluczborska, Kozielska, Księdza Karola Koziołka, Leśnicka, Księdza Alojzego Ligudy, Magazynowa, Andrzeja Mielęckiego, Adama Napieralskiego, Portowa, Prudnicka, Ptasia, Raciborska, Rodła, Rolna, Składowa, Plac Księdza Józefa Szafranka, Tarnogórska, Wiśniowa, Zabrzańska, Zakładowa

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Budowlanych 40

13

Miasto OPOLE - ulice:  Astrów, Bzów, Irysów, Jana Stanisława Jankowskiego, Jaśminów, Konwalii, Janusza Kusocińskiego, Maków, Narcyzów, Niezapominajek, Leopolda Okulickiego, Plac Oleandrów, Oleska numery nieparzyste od 51 do 127 i numery parzyste od 64 do 118 i 118A, Plac Róż, Stokrotek, Tulipanów

Publiczne Gimnazjum  Nr 7
ul. Oleska 68

14

Miasto OPOLE - ulice:  Beskidzka, Huculska, Karpacka, Luboszycka numery parzyste od 10 do końca, Podhalańska, Tatrzańska, Zakopiańska

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 3

15

Miasto OPOLE - ulice:  Stefana Grota-Roweckiego numery od 2 do 11L, Ogrodowa, Macieja Rataja, Wodociągowa

Przedszkole Publiczne          Integracyjne Nr 51
ul. Jana Bytnara „Rudego” 1

16

Miasto OPOLE - ulica:  Chabrów numery parzyste od 10 do 74

Przedszkole Publiczne Nr 26
ul. Chabrów 56

17


Miasto OPOLE - ulica: Chabrów numery nieparzyste od 1 do końca i numery parzyste od 94 do 100

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Chabrów 65

18

Miasto OPOLE - ulice:  Profesora Henryka Borka, Brzozowa, Grobla, Gryczana, Jaglana, Jęczmienna, Lipowa, Łanowa, Profesora Oswalda Matei, Sergiusza Mossora, Nowa, Oleska numery parzyste od 120 do końca i numery nieparzyste od 129 do końca, Opolska, Osiedle, Pogodna, Pszeniczna, Kazimierza Pużaka numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 6, Rzepakowa, Sadowa, Siewna, Skrajna, Swornicka, Ustronna, Wiejska numery nieparzyste od 1 do 139A i numery parzyste od 2 do 116, Wygonowa, Zapłocie, Żytnia

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25
ul. Wiejska 77

19

Miasto OPOLE - ulice:  Koszalińska, Krótka, Ozimska numery nieparzyste od 171 do końca, Piotrkowska numery nieparzyste od 1 do 7D, Rondo Ronalda Reagana, Toruńska, Wiejska numery nieparzyste od 141 do końca

Przedszkole Publiczne Nr 56
ul. Sieradzka 7

20

Miasto OPOLE - ulice:  Piotrkowska numery parzyste od 2 do końca i numery nieparzyste od 9 do końca, Sieradzka

Przedszkole Publiczne Nr 56
ul. Sieradzka 7

21

Miasto OPOLE - ulice:  Chocimska, Cieszyńska, Grodzieńska, Halicka, Kaliska, Kielecka, Kresowa, Krzemieniecka, Lwowska, Nowogródzka, Samborska, Stanisławowska, Stryjska, Tarnopolska, Wileńska

Przedszkole Publiczne Nr4
ul. Bielska 23

22

Miasto OPOLE – ulice: Aleja „Solidarności”, Bielska, Borysławska, Chełmska, Częstochowska numery nieparzyste od 1 do 3

Przedszkole Publiczne Nr 4
ul. Bielska 23

23

Miasto OPOLE - ulice:  Aleja Wincentego Witosa, Boczna, Arki Bożka, Bukowa, Częstochowska numery nieparzyste od 5 do końca, Dębowa, Drobiarska, Górna, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Kolonijna, Lawendowa, Macierzankowa, Olchowa, Rumiankowa, Skośna, Skowronka, Sosnowa, Świerkowa, Szałwiowa, Tymiankowa, Zagrodowa, Ziołowa

Przedszkole Publiczne Nr 37 „Elemelek”
ul. Jesionowa 8

24

Miasto OPOLE - ulice:  Agrestowa, Akacjowa, Amarantowa, Beżowa, Biała, Bieszczadzka, Błękitna, Borówkowa, Czereśniowa, Częstochowska numery parzyste od 34 do końca, Diamentowa, Fiołkowa, Granatowa, Grudzicka numery nieparzyste, Jastrzębia, Jesienna, Jeżynowa, Kalinowa, Karminowa, Kasztanowa, Janusza Korczaka, Kręta, Leszczynowa, Leśna, Modrzewiowa, Obrońców Pokoju, Orzechowa, Pomarańczowa, Poprzeczna, Różowa, Seledynowa, Suchoborska, Szafirowa, Środkowa, Świętojańska, Turkusowa, Tysiąclecia numery parzyste od 36 do końca i numery nieparzyste od 37 do końca, Thomasa Wilsona

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
ul. Grudzicka 48

25

Miasto OPOLE - ulice:  Władysława Broniewskiego, Cisowa, Czeremchowa, Częstochowska numery parzyste od 2 do 32, Dzikiej Róży, Józefa Elsnera, Gajowa, Gosławicka, Grudzicka numery parzyste, Grzybowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jaworowa, Hm. Aleksandra Kamińskiego, Krokusów, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Limby, Malinowa, Myśliwska, Nowowiejska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Prywatna, Sarnia, Sasanki, Szarotki, Szkolna, Topolowa, Tysiąclecia numery nieparzyste od 1 do 35 i numery parzyste od 2 do 30, Wieluńska, Wierzbowa, Wilcza, Wolna, Wrzosowa, Wschodnia numer 23, Żurawinowa

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
ul. Grudzicka 48

26

Miasto OPOLE - ulice:  Budziszyńska, Chłodnicza, Dolnośląska, Gdańska, Głogowska, Górnośląska, Romana Horoszkiewicza, Jeleniogórska, Kaszubska, Kłodzka, Kujawska, Legnicka, Lubelska, Łowicka, Łódzka, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Ozimska numery parzyste od 70 do końca i numery nieparzyste od 153 do 169, Pomorska, Poznańska, Rondo gen. Stanisława Rostworowskiego, Sandomierska, Słubicka, Kazimierza Sosnkowskiego, Szczecińska, Śląska, Światowida, Warszawska, Wiejska numery parzyste od 118 do końca, Wielkopolska, Zgorzelecka, Zielonogórska, Ziemi Lubuskiej

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. Małopolska 20

27

Miasto OPOLE - ulice:  Armii Krajowej od 21 do końca, Adama Asnyka, Cementowa, Fabryczna, 1 Maja numery parzyste od 28 do 38, Cypriana Kamila Norwida, Plebiscytowa numery nieparzyste od 19 do końca, Marii Rodziewiczówny, Skromna, Pawła Stalmacha, Wapienna, Gabrieli Zapolskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Armii Krajowej 36

28

Miasto OPOLE - ulice:  Jana Adamka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Bolesława Biegasa, Tadeusza Borowskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Tadeusza Brezy, Jana Brzechwy, Jana Cybisa, Józefa Dobisa, Witolda Doroszewskiego, Juliana Fałata, Tadeusza Gajcego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Witolda Gombrowicza, Stanisława Grochowiaka, Groszowicka, Jarosława Iwaszkiewicza, Królowej Jadwigi numery od 27 do końca, Mieczysława  Karłowicza, Fryderyka Kremsera, Jana Lechonia, Bolesława Leśmiana, Ignacego Łukasiewicza, Kornela Makuszyńskiego, Stanisława Masłowskiego, Czesława Miłosza, Młodej Polski, Heleny Modrzejewskiej, Gustawa Morcinka, Niepodległości, Władysława Orkana, Jana Parandowskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Podlesie, Porannej Rosy,  Prosta, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Juliana Przybosia, Stanisława Przybyszewskiego, Profesora Stanisława Rosponda, Lucjana Rydla, Leopolda Staffa, Jana Stanisławskiego, Strzelecka, Jerzego Szaniawskiego, Rondo Jerzego Szczakiela, Melchiora Wańkowicza, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Wiktora, Stanisława Witkiewicza, Witolda Wojtkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
ul. Groszowicka 12

29

Miasto OPOLE - ulice:  Adama, Konstantego Ciołkowskiego, Dożynkowa, Jurija Gagarina, Geodetów, Grenadierów, Kosmonautów, Kosynierów, Lipiny, Małgorzaty, Miodowa, Olimpijska, Przedmieście, Sportowa, Świętokrzyska, Leonida Teligi, Żeglarska

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
ul. Olimpijska 2

30

Miasto OPOLE - ulice:  Berylowa, Górnicza, Gwarków, Hutnicza, Irydowa, Metalowa, Miedziana, Niklowa, Odrzańska, Platynowa, Srebrna, Stalowa, Tytanowa, Złota, Żelazna

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki - Klub Osiedlowy „METALCHEM”
ul. Oświęcimska 90

31

Miasto OPOLE - ulice:  Oświęcimska numery nieparzyste od 61 do końca i numery parzyste od 74 do końca

Przedszkole Publiczne Nr 44
ul. Oświęcimska 94

32

Miasto OPOLE - ulice:  Brzegowa, Leona Czogały, Ksawerego Dunikowskiego, Ojca Edwarda Frankiewicza, Doktora Franciszka Gabriela, Józefa Glogego, Heleny Gozdek, Karola Grzesika, Stanisława Grzonki, Katarzyny, Kredytowa, Majowa, Młodzieżowa, Franciszka Myśliwca, Oświęcimska numery nieparzyste od 1 do 55 i numery parzyste od 2 do 72, Piotra Pampucha, Piaskowa, Piastów, Podborna, Południowa, Powszechna, Przelotowa, Przeskok, Przewozowa, Księdza Franciszka Rudzkiego, Rzeczna, Semaforowa, Emanuela Smolki, Szeroka, Romualda Traugutta

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
ul. Wiktora Gorzołki 4

33

Miasto OPOLE - ulice:  Jana Augustyna, Augusta Bassego, Bażantowa, Franciszka Józefa Buhla, Gołębia, Wiktora Gorzołki, Jana, Jana Nikodema Jaronia, Józefa, Kazimierza Kasperka, Mała, Władysława Planetorza, Księdza Jerzego Popiełuszki, Przedpole, Przepiórki, Śluza-Groszowice, Średnia, Wawrzyńca Świerzego

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
ul. Wiktora Gorzołki 4

34

Miasto OPOLE - ulice:  Stefana Batorego, Bolka II, Bolesława Chrobrego, Ciekawa, Józefa von Eichendorffa, Alberta Einsteina,  Gomołów, Królowej Jadwigi numery od 1 do 26A, Jagiellonów numery nieparzyste od 57 do końca i numery parzyste od 68 do końca, Jana Kilińskiego, Książęca, Bolesława Limanowskiego, Księdza Józefa Londzina, Władysława Łokietka, Mieszka I, Krystiana Minkusa, Zofii Nałkowskiej, Kostki Napierskiego, Obrońców Stalingradu, Jana Ostroroga, Ignacego Paderewskiego, Piotra Pandzy, Pionierska, Polna, Przytulna, Aleksandra Puszkina, Mikołaja Reja, Rodzinna, Ludwika Solskiego numery od 1 do 20, Majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, Juliana Tuwima, Kazimierza Wielkiego, Wschodnia z wyłączeniem numeru 23, Wyzwolenia, Zielona

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
ul. Zofii Nałkowskiej 16

35

Miasto OPOLE - ulice:  Aleja Przyjaźni, Jagiellonów numery nieparzyste od 1 do 55 i numery parzyste od 2 do 66, Plac Kościelny, Iwana Kryłowa, Kwiatowa, Marka z Jemielnicy, Gabriela Narutowicza, Henryka Pobożnego, Podmiejska, Ludwika Solskiego numery od 21 do końca, Jana Szczeszyńskiego, Żwirowa

Filia Młodzieżowego Domu
Kultury Nr 3
Al. Przyjaźni 12

36

Miasto OPOLE - ulice:  Plac Ignacego Daszyńskiego, Stanisława Dubois numery nieparzyste, Graniczna, Świętego Jacka, Konduktorska, Tadeusza Kościuszki numery nieparzyste od 1 do 37 i numery parzyste od 2 do 36, Kowalska, Ozimska numery parzyste od 2 do 46, Władysława Reymonta numery parzyste od 8 do końca i numery nieparzyste od 15 do końca, Andrzeja Struga, Targowa, Torowa, Józefa Walecki

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Władysława Reymonta 43

37

Miasto OPOLE - ulice:  Armii Krajowej numery od 7 do 20, Dekabrystów, Stanisława Dubois numery parzyste, Katowicka numery nieparzyste od 1 do 55 i numery parzyste od 2 do 26, Tadeusza Kościuszki numery parzyste od 38 do końca i numery nieparzyste od 39 do końca, 1 Maja numery parzyste od 10 do 26 i numery nieparzyste od 49 do 71, Elizy Orzeszkowej, Ozimska numery 46a i 48, Robotnicza

Zespół Szkół Elektrycznych
ul. Tadeusza  Kościuszki 39

38

Miasto OPOLE - ulice:  Romana Dmowskiego, Katowicka numery parzyste od 28 do końca, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliusza Ligonia, 1 Maja numery nieparzyste od 73 do 107, Karola Miarki, Adama Mickiewicza, Plac Adama Mickiewicza, Plebiscytowa numery parzyste od 20 do końca, Bolesława Prusa, Juliusza Słowackiego, Plac Księdza Stanisława Staszica

Publiczne Gimnazjum  Nr 5
ul. Ozimska 48

39

Miasto OPOLE - ulice:  Jakuba Kani numery parzyste i numery nieparzyste od 11 do końca, Jana Kasprowicza, 1 Maja numery parzyste od 42 do końca i numery nieparzyste od 111 do końca, Plebiscytowa numery nieparzyste od 7 do 17, Przemysłowa, Tadeusza Rejtana numery nieparzyste i numery parzyste od 10 do końca, Warsztatowa

Publiczne Gimnazjum  Nr 4
ul. 1 Maja 145

40

Miasto OPOLE - ulice:  Józefa Barona, Wincentego Hlouszka, Krapkowicka numery parzyste od 20 do końca i numery nieparzyste od 61 do końca, Jana Kwoczka, Franciszka Mehla, Odrodzenia, Franciszka Poliwody, Prószkowska numery parzyste od 104 do końca i numery nieparzyste od 121a do końca, Stara Droga, Rafała Urbana, Stanisława Wasylewskiego, Jana Wawrzynka, Jakuba Wilczka, Winowska, Wiosenna, Wójtowa, Bogumiła Wyszomirskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 
Publiczna SzkołaPodstawowa Nr 28
ul. Bogumiła Wyszomirskiego 6

41

Miasto OPOLE - ulice:  Wojciecha Biasa, Dworska, Gruntowa, Krapkowicka numery parzyste od 12 do 18c i numery nieparzyste od 15 do 21, Roberta Morysa, Parkowa, Prószkowska numery nieparzyste od 49 do 103 i numery parzyste od 56 do 94, Sąsiedzka, Marii Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Stawowa, Tęczowa, Wojska Polskiego numery parzyste od 6 do końca i numery nieparzyste od 17 do końca, Walerego Wróblewskiego, Żniwna

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Walerego Wróblewskiego 7

42

Miasto OPOLE - ulice:  Chmielowicka z wyłączeniem nr 6, Gospodarcza

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Walerego Wróblewskiego 7

43

Miasto OPOLE - ulice:  Alojzego Dambonia numery nieparzyste od 87 do 171, Marcina Kasprzaka, Joachima Lelewela, Zwycięstwa numery nieparzyste od 1 do 29 i numery parzyste od 2 do 12

Publiczne Gimnazjum  Nr 8
ul. Joachima Lelewela 9

44

Miasto OPOLE - ulice:  Alojzego Dambonia numery parzyste i numery nieparzyste od 3 do 85, Zwycięstwa numery parzyste od 14 do końca i numery nieparzyste od 31 do końca


Publiczne Gimnazjum  Nr 8
ul. Joachima Lelewela 9

45

Miasto OPOLE - ulice:  Księdza Bolesława Domańskiego numery nieparzyste od 79 do końca i numery parzyste od 82 do końca, Józefa Hallera numery nieparzyste, Niemodlińska numery nieparzyste od 59 do końca i numery parzyste od 62 do końca, Wojska Polskiego numery nieparzyste od 1 do 15 i numery parzyste od 2 do 4

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
ul. Józefa Hallera 6

46

Miasto OPOLE - ulica:  Prószkowska numery nieparzyste od 1 do 41 i numery parzyste od 2 do 46

Przedszkole Publiczne Nr 43
ul. Prószkowska 5A

47

Miasto OPOLE - ulice:  Norberta Barlickiego, Księcia Jana Dobrego, Jana Kochanowskiego, Konsularna, Jana Kropidły, 11 Listopada, Bulwar im. Karola Musioła, Mieczysława Niedziałkowskiego, Odrowążów, Ostrówek, Pasaż Grygolunasa i Święcickiego, Pasieczna, Piastowska, Powstańców Śląskich, Spacerowa, Strzelców Bytomskich

Publiczne Gimnazjum  Nr 6
ul. Powstańców Śląskich 19

48

Miasto OPOLE - ulice:  Armii Krajowej numery od 1 do 6, Księdza Konstantego Damrota, Księdza Hugona Kołłątaja, Wojciecha Korfantego, Krakowska numery parzyste od 24 do końca i numery nieparzyste od 31 do końca, 1 Maja numery nieparzyste od 1 do 47 i numery parzyste od 2 do 8, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Leona Powolnego, Wodna, Żwirki i Wigury

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Władysława Reymonta 43

49

Miasto OPOLE - ulice:  Browarna, Franciszkańska, Václava Havla, Kamienna, Katedralna numery nieparzyste, Plac Mikołaja Kopernika, Bronisława Koraszewskiego, Krakowska numery nieparzyste od 1 do 25 i numery parzyste od 2 do 16, Krawiecka, Krupnicza, Książąt Opolskich numery nieparzyste od 1 do 17 i numery parzyste od 2 do 30, Skwer Heleny Lehr, Jana Łangowskiego numery parzyste, Kazimierza Malczewskiego, Mały Rynek, Minorytów, Młyńska, Muzealna, Księcia Władysława II Opolczyka, Edmunda Osmańczyka, Piwna, Podgórna, Rondo Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, Rynek, Rzemieślnicza, Plac Świętego Sebastiana, Stefanii Sempołowskiej, Staromiejska, Studzienna, Szpitalna, Wąska, Świętego Wojciecha, Plac Wolności, Zamkowa, Zwierzyniecka

Zespół Szkół Mechanicznych
ul. Edmunda Osmańczyka 22

50

Miasto OPOLE - ulice:  Księdza Jana Dzierżona, Luboszycka numery nieparzyste od 1 do 9 i numery parzyste od 2A do 8, Nysy Łużyckiej numery nieparzyste od 9 do 25 i numer 32, Oleska numery nieparzyste od 1 do 5, Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego, Henryka Sienkiewicza, Ludwika Waryńskiego numery nieparzyste, Stefana Żeromskiego

Urząd Miasta Opola
– Wydział Oświaty
ul. Henryka Sienkiewicza 6

51

Miasto OPOLE - ulice:  o. Józefa Czaplaka, Katowicka numery nieparzyste od 61 do końca, Augustyna Kośnego numery nieparzyste od 1 do 49 i numery parzyste od 2 do 46, Jana Matejki, Ozimska numery nieparzyste od 1 do 51 i 51a, Plac Jana Pawła II, Władysława Reymonta numery nieparzyste od 1 do 13 i numery parzyste od 2 do 6, Plac Teatralny

Zespół Szkół Elektrycznych
ul. Tadeusza  Kościuszki 39

52

Miasto OPOLE - ulice:  Generała Władysława Andersa, Batalionów Chłopskich, Generała Henryka Dąbrowskiego, Generała Józefa Dwernickiego, Grunwaldzka, Nysy Łużyckiej numery nieparzyste od 27 do końca i numery parzyste od 34 do końca, Oleska numery parzyste od 6 do 46 i numery nieparzyste od 7 do 45, Księcia Józefa Poniatowskiego, Generała Kazimierza Pułaskiego, Generała Władysława Sikorskiego, Ludwika Waryńskiego numery parzyste, Generała Józefa Zajączka

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 3

53

Miasto OPOLE - ulice:  Bohaterów Monte Cassino, Augustyna Kośnego numery parzyste od 48 do końca i numery nieparzyste od 51 do końca, Orląt Lwowskich, Ozimska numery parzyste od 48a do 60 i numery nieparzyste od 53 do 105, Plebiscytowa numery nieparzyste od 1 do 5 i numery parzyste od 2 do 18

Publiczne Gimnazjum  Nr 5
ul. Ozimska 48

54

Miasto OPOLE - ulice:  Wojciecha Drzymały, Jakuba Kani numery nieparzyste od 1 do 9, Kolejowa, Ozimska numery parzyste od 60A do 68, Tadeusza Rejtana numery parzyste od 2 do 8, Telesfora

Przedszkole Publiczne Nr 21
ul. Wojciecha Drzymały 28

55

Miasto OPOLE - ulice:  Jana Bytnara „Rudego” numery od 1 do 9, Stefana Grota Roweckiego numery od 12A do 14

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Majora „Hubala” 2

56


Miasto OPOLE - ulice: Jana Bytnara „Rudego” numery od 10A do 14D, Stanisława Mikołajczyka

Publiczne Przedszkole Nr 54 w Opolu
ul. Majora „Hubala” 19

57

Miasto OPOLE - ulice:  Jana Bytnara „Rudego” numery od 15 do 21D, Emila Fieldorfa

Publiczne Przedszkole Nr 54 w Opolu
ul. Majora „Hubala” 19

58

Miasto OPOLE - ulica:  Majora „Hubala” numer 4, numery nieparzyste od 11 do końca i numery parzyste od 12 do końca

MOPR - Dom Dziennego Pobytu
ul. Majora „Hubala” 4

59

Miasto OPOLE - ulice:  Majora „Hubala” numery nieparzyste od 1 do 9, numer 2 i numery parzyste od 6 do 10, Kazimierza Pużaka numery parzyste od 8 do końca

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum Nr 1
ul. Majora „Hubala” 2

60

Miasto OPOLE - ulica:  Skautów Opolskich

Filia Młodzieżowego Domu
Kultury Nr 1
ul. Skautów Opolskich 10

61

Miasto OPOLE - ulice:  Batalionu „PARASOL”, Batalionu „ZOŚKA”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. Małopolska 20

62

Miasto OPOLE - ulice:  Dąbrowszczaków, Olsztyńska, Rzeszowska

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. Małopolska 20

63

Miasto OPOLE - ulica:  Szarych Szeregów

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29
ul. Szarych Szeregów 1