Zarządzenie nr OR-I.0050.311.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: 1. Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, ul.Strzelców Bytomskich 1; 2. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, ul.Niedziałkowskiego 9.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-31
Wejście w życie: 2017-05-31
Właściciel: Irena Koszyk, Wydział Oświaty
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści