Zarządzenie nr OR-I.0050.296.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie bazowych stawek czynszu za najem lokali użytkowych.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-25
Wejście w życie: 2017-05-25
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści