Zarządzenie nr OR-I.0050.262.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Opola na lata 2017-2021.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-16
Wejście w życie: 2017-05-16
Właściciel: Aneta Werner-Wilk, Biuro Urbanistyczne
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści