Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie podtrzymania stanowiska o uznaniu skargi za nieuzasadnioną.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Wejście w życie: 2017-05-25
Z mocą obowiązującą od: 2017-05-25
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści