Uchwała nr XLII/837/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Groszowice II” w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-25
Data ogłoszenia: 2017-06-06
Wejście w życie: 2017-07-07
Z mocą obowiązującą od: 2017-07-07
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 1589

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści