Uchwała nr XLII/829/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-25
Data ogłoszenia: 2017-06-05
Wejście w życie: 2017-06-20
Z mocą obowiązującą od: 2017-06-20
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 1565

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści