Uchwała nr XLII/821/17 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy FinansowejMiasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-25
Wejście w życie: 2017-05-25
Z mocą obowiązującą od: 2017-05-25
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści