Zarządzenie nr OR-I.0050.246.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu korzystania z lokalu socjalnego w ramach postanowień Uchwały Nr XI/175/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-05-10
Wejście w życie: 2017-05-10
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści